<option id="qdhil"></option>
 • <ruby id="qdhil"></ruby>
   <source id="qdhil"></source>
   <option id="qdhil"><del id="qdhil"><thead id="qdhil"></thead></del></option>
  1. 傳播國學經典

   養育華夏兒女

   白雪歌送武判官歸京

   唐代 / 岑參
   古詩原文
   [挑錯/完善]

   北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。

   忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

   散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。

   將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。(難著 一作:猶著)

   瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝。

   中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。

   紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。

   輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。

   山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

   běi fēng juǎn dì bái cǎo zhé , hú tiān bā yuè jí fēi xuě 。

   北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。

   hū rú yī yè chūn fēng lái , qiān shù wàn shù lí huā kāi 。

   忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

   sǎn rù zhū lián shī luó mù , hú qiú bù nuǎn jǐn qīn báo 。

   散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。

   jiāng jūn jiǎo gōng bù dé kòng , dōu hù tiě yī lěng nán zhuó 。

   將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。

   hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng , chóu yún cǎn dàn wàn lǐ níng 。

   瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝。

   zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī kè , hú qín pí pá yǔ qiāng dí 。

   中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。

   fēn fēn mù xuě xià yuán mén , fēng chè hóng qí dòng bù fān 。

   紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。

   lún tái dōng mén sòng jūn qù , qù shí xuě mǎn tiān shān lù 。

   輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。

   shān huí lù zhuǎn bù jiàn jūn , xuě shàng kōng liú mǎ xíng chù 。

   山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

   譯文翻譯
   [請記住我們 國學夢 www.fragilecpr.com]

   北風卷地而來,吹斷白草,塞北的天空在八月就下起了大雪。

   樹上掛滿了雪,就像一夜春風忽然吹來,千萬棵樹上雪白的梨花竟相開放一樣。

   雪花隨風飛入門窗,飄散在珠簾上,融化成水,打濕了絲綢做的帳幕。穿著狐皮大衣也不覺得暖和,蓋著織錦被也覺得單薄。

   將軍的勁弓拉不開,將領們的鎧甲凍得難以穿上。

   大沙漠里縱橫覆蓋著厚厚的冰雪,萬里陰云暗淡無光。

   主將置酒宴飲,正在送別要回京的武判官,營帳里回響著胡琴、琵琶和羌笛的樂聲。

   傍晚,大雪紛紛飄落在營門外,風吹著,凍僵的紅旗已不能飄動了。

   在輪臺東門送別武判官,他離開時茫茫大雪覆蓋了天山的道路。

   山路回環曲折,武判官漸行漸遠,消失在遠方,(我目送他離去,)極目所見,只有茫茫雪地上留下的一串串馬蹄印。

   譯文二

   北風席卷大地把白草吹折,胡地天氣八月就紛揚落雪。

   忽然間宛如一夜春風吹來,好像是千樹萬樹梨花盛開。

   雪花散入珠簾打濕了羅幕,狐裘穿不暖錦被也嫌單薄。

   將軍都護手凍得拉不開弓,鐵甲冰冷得讓人難以穿著。

   沙漠結冰百丈縱橫有裂紋,萬里長空凝聚著慘淡愁云。

   主帥帳中擺酒為歸客餞行,胡琴琵琶羌笛合奏來助興。

   傍晚轅門前大雪落個不停,紅旗凍僵了風也無法牽引。

   輪臺東門外歡送你回京去,你去時大雪蓋滿了天山路。

   山路迂回曲折已看不見你,雪上只留下一行馬蹄印跡。

   注釋解釋

    武判官:名不詳。判官,官職名。唐代節度使等朝廷派出的持節大使,可委任幕僚協助判處公事,稱判官,是節度使、觀察使一類的僚屬。

   白草:西域牧草名,秋天變白色。

   胡天:指塞北的天空。胡,古代漢民族對北方各民族的通稱。

   梨花:春天開放,花作白色。這里比喻雪花積在樹枝上,像梨花開了一樣。

   珠簾:用珍珠串成或飾有珍珠的簾子。形容簾子的華美。羅幕:用絲織品做成的帳幕。形容帳幕的華美。這句說雪花飛進珠簾,沾濕羅幕。“珠簾”“羅幕”都屬于美化的說法。

   狐裘(qiú):狐皮袍子。錦衾(qīn):錦緞做的被子。錦衾?。╞ó):絲綢的被子(因為寒冷)都顯得單薄了。形容天氣很冷。

   角弓:兩端用獸角裝飾的硬弓,一作“雕弓”。不得控:(天太冷而凍得)拉不開(弓)??兀豪_。

   都(dū)護:鎮守邊鎮的長官此為泛指,與上文的“將軍”是互文。鐵衣:鎧甲。難著(zhuó):一作“猶著”。著:亦寫作“著”。

   瀚(hàn)海:沙漠。闌干:縱橫交錯的樣子。百丈:一作“百尺”,一作“千尺”。

   慘淡:昏暗無光。

   中軍:稱主將或指揮部。古時分兵為中、左、右三軍,中軍為主帥的營帳。飲歸客:宴飲歸京的人,指武判官。飲,動詞,宴飲。

   胡琴琵琶與羌(qiāng)笛:胡琴等都是當時西域地區兄弟民族的樂器。羌笛:羌族的管樂器。

   轅門:軍營的門。古代軍隊扎營,用車環圍,出入處以兩車車轅相向豎立,狀如門。這里指帥衙署的外門。

   風掣(chè):紅旗因雪而凍結,風都吹不動了。掣:拉,扯。凍不翻:旗被風往一個方向吹,給人以凍住之感。

   輪臺:唐輪臺在今新疆維吾爾自治區米泉縣境內,與漢輪臺不是同一地方。

   滿:鋪滿。形容詞活用為動詞。

   山回路轉:山勢回環,道路盤旋曲折。

   創作背景

   《白雪歌送武判官歸京》是唐代詩人岑參的作品。此詩描寫西域八月飛雪的壯麗景色,抒寫塞外送別、雪中送客之情,表現離愁和鄉思,卻充滿奇思異想,并不令人感到傷感。詩中所表現出來的浪漫理想和壯逸情懷使人覺得塞外風雪變成了可玩味欣賞的對象。全詩內涵豐富寬廣,色彩瑰麗浪漫,氣勢渾然磅礴,意境鮮明獨特,具有極強的藝術感染力,堪稱盛世大唐邊塞詩的壓卷之作。其中“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”等詩句已成為千古傳誦的名句。

   岑參于唐玄宗天寶十三載(754年)夏秋之交到北庭,唐肅宗至德二載(757年)春夏之交東歸,此詩當作于此期。當時西北邊疆一帶,戰事頻繁,岑參懷著到塞外建功立業的志向,兩度出塞,久佐戎幕,前后在邊疆軍隊中生活了六年,因而對鞍馬風塵的征戰生活與冰天雪地的塞外風光有長期的觀察與體會。天寶十三載這次是岑參第二次出塞,充任安西北庭節度使封常清的判官(節度使的僚屬),而武判官即其前任,詩人在輪臺送他歸京(唐代都城長安)而寫下了此詩。

   詩文賞析
   [搜索 國學夢 即可回訪本站]

   白雪歌送武判官歸京》是岑參邊塞詩的代表作,作于他第二次出塞階段。此時,他很受安西節度使封常青的器重,他的大多數邊塞詩成于這一時期。岑參在這首詩中,以詩人的敏銳觀察力和浪漫奔放的筆調,描繪了祖國西北邊塞的壯麗景色,以及邊塞軍營送別歸京使臣的熱烈場面,表現了詩人和邊防將士的愛國熱情,以及他們對戰友的真摯感情。

   全詩以一天雪景的變化為線索,記敘送別歸京使臣的過程,文思開闊,結構縝密。共分三個部分。

   前八句為第一部分,描寫早晨起來看到的奇麗雪景和感受到的突如其來的奇寒。友人即將登上歸京之途,掛在枝頭的積雪,在詩人的眼中變成一夜盛開的梨花,和美麗的春天一起到來。前面四句主要寫景色的奇麗。“即”、“忽如”等詞形象、準確地表現了早晨起來突然看到雪景時的神情。經過一夜,大地銀裝素裹,煥然一新。接著四句寫雪后嚴寒。視線從帳外逐漸轉入帳內。風停了,雪不大,因此飛雪仿佛在悠閑地飄散著,進入珠簾,打濕了軍帳。詩人選取居住、睡眠、穿衣、拉弓等日?;顒觼肀憩F寒冷,如同選取早晨觀雪表現奇異一樣是很恰當的。雖然天氣寒冷,但將士卻毫無怨言。而且“不得控”,天氣寒冷也會訓練,還在拉弓練兵。表面寫寒冷,實際是用冷來反襯將士內心的熱,更表現出將士們樂觀的戰斗情緒。

   中間四句為第二部分,描繪白天雪景的雄偉壯闊和餞別宴會的盛況。“瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝”,用浪漫夸張的手法,描繪雪中天地的整體形象,反襯下文的歡樂場面,體現將士們歌舞的積極意義。"中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛",筆墨不多,卻表現了送別的熱烈與隆重。在主帥的中軍擺開筵席,傾其所有地搬來各種樂器,且歌且舞,開懷暢飲,這宴會一直持續到暮色來臨。第一部分內在的熱情,在這里迸發傾泄出來,達到了歡樂的頂點。

   最后六句為第三部分,寫傍晚送別友人踏上歸途。“紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻”,歸客在暮色中迎著紛飛的大雪步出帳幕,凍結在空中的鮮艷旗幟,在白雪中顯得絢麗。旗幟在寒風中毫不動搖、威武不屈的形象是將士的象征。這兩句一動一靜,一白一紅,相互映襯,面生動,色彩鮮明。“輪臺東門送君去,去時雪滿天山路”,雖然雪越下越大,送行的人千叮萬囑,不肯回去。“山回路轉不見君,雪上空留馬行處”,用平淡質樸的語言表現了將士們對戰友的真摯感情,字字傳神,含蓄雋永。這一部分描寫了對友人惜別之情,也表現了邊塞將士的豪邁精神。

   這首詩,以奇麗多變的雪景,縱橫矯健的筆力,開闔自如的結構,抑揚頓挫的韻律,準確、鮮明、生動地制造出奇中有麗、麗中奇的美好意境,不僅寫得聲色宜,張弛有致,而且剛柔相同,急緩相濟,是一乎不可多得的邊塞佳作。全詩不斷變換著白雪畫面,化景為情,慷慨悲壯,渾然雄勁。抒發了詩人對友人的依依惜別之情和因友人返京而產生的惆悵之情。

   此詩是一首詠雪送人之作。杜甫在《渼陂行》詩中說:“岑參兄弟皆好奇”。此詩就處處都體現出一個“奇”字。

   此詩開篇就奇突。未及白雪而先傳風聲,所謂“筆所未到氣已吞”——全是飛雪之精神。大雪必隨刮風而來,“北風卷地”四字,妙在由風而見雪。“白草”,據《漢書·西域傳》顏師古注,乃西北一種草名,王先謙補注謂其性至堅韌。然經霜草脆,故能斷折(如為春草則隨風俯仰不可“折”)。“白草折”又顯出風來勢猛。八月秋高,而北地已滿天飛雪。“胡天八月即飛雪”,一個“即”字,維妙維肖地寫出由南方來的人少見多怪的驚奇口吻。

   塞外苦寒,北風一吹,大雪紛飛。詩人以“春風”使梨花盛開,比擬“北風”使雪花飛舞,極為新穎貼切。“忽如”二字下得甚妙,不僅寫出了“胡天”變幻無常,大雪來得急驟,而且,再次傳出了詩人驚喜好奇的神情。“千樹萬樹梨花開”的壯美意境,頗富有浪漫色彩。南方人見過梨花盛開的景象,那雪白的花不僅是一朵一朵,而且是一團一團,花團錦簇,壓枝欲低,與雪壓冬林的景象極為神似。春風吹來梨花開,竟至“千樹萬樹”,重疊的修辭表現出景象的繁榮壯麗。“春雪滿空來,觸處似花開”(東方虬《春雪》),也以花喻雪,匠心略同,但無論豪情與奇趣都得讓此詩三分。詩人將春景比冬景,尤其將南方春景比北國冬景,幾使人忘記奇寒而內心感到喜悅與溫暖,著想、造境俱稱奇絕。要品評這詠雪之千古名句,恰有一個成語——“妙手回春”。

   以寫野外雪景作了漂亮的開端后,詩筆從帳外寫到帳內。那片片飛“花”飄飄而來,穿簾入戶,沾在幕幃上慢慢消融……“散入珠簾濕羅幕”一語承上啟下,轉換自然從容,體物入微。“白雪”的影響侵入室內,倘是南方,穿“狐裘”必發炸熱,而此地“狐裘不暖”,連裹著軟和的“錦衾”也只覺單薄。“一身能擘五雕弧”的邊將,居然拉不開角弓;平素是“將軍金甲夜不脫”,而此時是“都護鐵衣冷難著”。二句兼都護(鎮邊都護府的長官)將軍言之,互文見義。這四句,有人認為表現著邊地將士苦寒生活,僅著眼這幾句,誰說不是?但從“白雪歌”歌詠的主題而言,這主要是通過人和人的感受,通過種種在南來人視為反常的情事寫天氣的奇寒,寫白雪的威力。這真是一支白雪的贊歌呢。通過人的感受寫嚴寒,手法又具體真切,不流于抽象概念。詩人對奇寒津津樂道,使人不覺其苦,反覺冷得新鮮,寒得有趣。這又是詩人“好奇”個性的表現。

   場景再次移到帳外,而且延伸向廣遠的沙漠和遼闊的天空:浩瀚的沙海,冰雪遍地;雪壓冬云,濃重稠密,雖暫停,但看來天氣不會在短期內好轉。“瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝”,二句以夸張筆墨,氣勢磅礴地勾出瑰奇壯麗的沙塞雪景,又為“武判官歸京”安排了一個典型的送別環境。如此酷寒惡劣的天氣,長途跋涉將是艱辛的呢。“愁”字隱約對離別分手作了暗示。

   于是寫到中軍帳(主帥營帳)置酒飲別的情景。如果說以上主要是詠雪而漸有寄情,以下則正寫送別而以白雪為背景。“胡琴琵琶與羌笛”句,并列三種樂器而不寫音樂本身,頗似笨拙,但仍能間接傳達一種急管繁弦的場面,以及“總是關山舊別情”的意味。這些邊地之器樂,對于送者能觸動鄉愁,于送別之外別有一番滋味。寫餞宴給讀者印象深刻而落墨不多,這也表明作者根據題意在用筆上分了主次詳略。

   送客送出軍門,時已黃昏,又見大雪紛飛。這時看見一個奇異景象:盡管風刮得挺猛,轅門上的紅旗卻一動也不動──它已被冰雪凍結了。這一生動而反常的細節再次傳神地寫出天氣奇寒。而那白雪為背景上的鮮紅一點,那冷色基調的畫面上的一星暖色,反襯得整個境界更潔白,更寒冷;那雪花亂飛的空中不動的物象,又襯得整個畫面更加生動。這是詩中又一處精彩的奇筆。

   送客送到路口,這是輪臺東門。盡管依依不舍,畢竟是分手的時候了。詩人心想:大雪封山,路可怎么走??!路轉峰回,行人消失在雪地里,詩人還在深情地目送。這最后的幾句是極其動人的,成為此詩出色的結尾,與開篇悉稱。結束處留下了很大的思索空間:看著“雪上空留”的馬蹄跡,詩人在想些什么?是對行者難舍而生留戀,是為其“長路關山何時盡”而發愁,還是為自己歸期未卜而惆悵?這里有悠悠不盡之情,形成了一個藝術空白,其意境與漢代古詩“步出城東門,遙望江南路。前日風雪中,故人從此去”名句差近,但用在詩的結處,效果更見佳妙。

   充滿奇情妙思,是此詩主要的特色(這很能反映詩人創作個性)。作者用敏銳的觀察力和感受力捕捉邊塞奇觀,筆力矯健,有大筆揮酒(如“瀚海”二句),有細節勾勒(如“風掣紅旗凍不翻”),有真實生動的摹寫,也有浪漫奇妙的想象(如“忽如”二句),再現了邊地瑰麗的自然風光,充滿濃郁的邊地生活氣息。全詩融合著強烈的主觀感受,在歌詠自然風光的同時還表現了雪中送人的真摯情誼。詩情內涵豐富,意境鮮明獨特,具有極強的藝術感染力。詩的語言明朗優美,又利用換韻與場景畫面交替的配合,形成跌宕生姿的節奏旋律。詩中或二句一轉韻,或四句一轉韻,轉韻時場景必更新:開篇入聲起音陡促,與風狂雪猛畫面配合;繼而音韻輕柔舒緩,隨即出現“春暖花開”的美景;以下又轉沉滯緊澀,出現軍中苦寒情事;……末四句漸入徐緩,畫面上出現漸行漸遠的馬蹄印跡,使人低回不已。全詩音情配合極佳,當得“有聲畫”的稱譽。

   作者介紹
   [挑錯/完善]

   岑參 : 岑參(約715-770年),唐代邊塞詩人,南陽人,太宗時功臣岑文本重孫,后徙居江陵。[1-2] 岑參早歲孤貧,從兄就讀,遍覽史籍。唐玄宗天寶三載(744年)進士,初為率府兵曹參軍。后兩次從軍...[詳細]

   岑參的名句
   你可能喜歡
   用戶評論
   揮一揮手 不帶走一片云彩
   國學經典推薦

   白雪歌送武判官歸京古詩原文翻譯賞析-岑參

   古詩國學經典詩詞名句成語詩人周易起名關于本站免責聲明

   Copyright ? 2016-2024 www.fragilecpr.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

   桂ICP備2021001830號

   扒开双腿疯狂进出爽爽爽动态照片,军人野外吮她的花蒂,亚洲精品中文字幕无码专区一,69堂人成无码免费视频果冻传媒

   <option id="qdhil"></option>
  2. <ruby id="qdhil"></ruby>
    <source id="qdhil"></source>
    <option id="qdhil"><del id="qdhil"><thead id="qdhil"></thead></del></option>